Privacyverklaring

Privacyverklaring H-eerlijk

H-eerlijk geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

H-eerlijk verwerkt uw persoonsgegevens waartoe uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, IP-adres, uw onderneming, daarmee samenhangende bedrijfsinformatie en uw functie kunnen behoren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt wanneer u een bestelling bij ons plaatst of een offerte/catalogus aanvraagt of bij het aanmaken van uw webshop account.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

H-eerlijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om uw bestelling te verwerken

– om uw bestelling bij u af te leveren

– het afhandelen van uw betaling

– verzenden van onze nieuwsbrief, catalogus en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– H-eerlijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– H-eerlijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

H-eerlijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Namelijk zolang u klant bent en u uw toestemming niet heeft ingetrokken. Dit betekent dat als u uw toestemming intrekt, H-eerlijk zo snel als mogelijk de directe koppeling naar uw profiel identiteit verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

H-eerlijk verkoopt, verhandelt of draagt uw persoonsgegevens niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te exploiteren of onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

H-eerlijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. H-eerlijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H-eerlijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@H-eerlijk.be .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

H-eerlijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

H-eerlijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We slaan uw persoonsgegevens op in een beveiligde database, en daar blijven ze ook. Wij gebruiken allerlei algemeen aanvaarde technische maatregelen en technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@H-eerlijk.be .

Wijzigingen

H-eerlijk kan op elk moment, om welke reden dan ook correcties, toevoegingen of wijzigingen aan deze privacy verklaring aanbrengen. De meest recente versie kan permanent op onze websites worden geraadpleegd.

Contact

H-eerlijk  – Pieter Van den Bemdenlaan 93 – 2650 Edegem – België – +32 496 76 10 88 – https://www.h-eerlijk.eu – info@h-eerlijk.eu